Pædagogiske Ledere i STX og HF


PL er en forening for pædagogiske ledere i det almene gymnasium og HF: vicerektorer, uddannelsesledere og inspektorer.

Foreningens formål er varetage medlemmernes interesser, herunder uddannelse samt fagligt samarbejde med bl.a. Undervisningsministeriet, Gymnasieskolernes Rektorforening, Gymnasieskolernes Lærerforening og Gymnasieskolernes Lederforening. Dette sker uafhængigt af medlemmernes fagforeningsmæssige tilhørsforhold. Der er ca. 520 medlemmer af PL.

Årsmøde
Årsmødet, der strækker sig over tre dage, er en central begivenhed, hvor foreningens medlemmer har mulighed for at knytte kontakt til andre netværk også i andre dele af landet. Årsmødet giver input til jobbet som leder i gymnasieskolen bl.a. gennem foredrag fra velrenommerede forskere og ansatte i f.eks. Undervisningsministeriet.

Årsmødet i 2013 fandt sted fra den 27. februar til 1. marts. Du kan se slides og video fra årsmødet i årsmøde-sektionen.